Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

www.cke.edu.pl

 

przydatne linki

Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

 

www.oke.poznan.pl

 

Strona z przykładowymi arkuszami maturalnymi

 

 

www.zadania.info

 

Strona ODN Kalisz

 

 

www.odn.kalisz.pl

 

Strona programu GeoGebra

 

 

 

www.geogebra.org

 

 

Kontakt:

E-mail: marekkolinski@wp.pl

M A T E M A T Y K A

.