galeria

Tak było w poprzednich latach

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matliga”

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

powiatu ostrzeszowskiego

M A T E M A T Y K A

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

powiatu kępińskiego

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

2009

2010

2009

2010

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21